Aerosmith - Westfalenhalle, Dortmund, November 23, 1993 [Germany] - Ticket Stub

€10.00

[100638] Marek Lieberberg & Ossy Hoppe. Westfalenhalle, Dortmund, November 23, 1993. 8.0x15.0cm. Condition: excellent.